Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
184380

Lịch sử hình thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃTHỌ LẬP

1. Tên gọi

Tên gọi trước đây gọi là Thuận Minh được tách từ xã Xuân Châu và Thọ Minh nên gọi tên là Vạn Lại – Yên Trường(ý nghĩa3 xã chung có tên là Vạn Lại – Yên Trường) sau đó được tách ra thành 03 xã ngày 22/7/1954.

2. Lịch sử hình thành:.

Vào những năm đầu của thế kỷ XX, đời sống nhân dân hai làng Yên Trường va Phúc Bồi vô cùng khó khăn nghèo túng. Đất đai nguồn tư liệu chủ yếu cho nông nghiệp phần lớn đã rơi vào tay địa chủ và ấp chủ, phần lớn nông dân trở thành người làm thuê hoặc làm ruộng hoặc nộp tô cho chủ điền.

Trước cảnh nước mất nhà tan, nhiều thanh niên Thọ Xuân có khí tiết cách mạng đã tìm đến đồng chí Lê Hữu Lập tham gia hội đọc sách báo và tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng cứu nước của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và tiến hành tổ chức cách mạng trên quê hương mình. Từ năm 1926 nhiều thanh niên Yên Trường (Thọ Lập) đã được tuyên truyền, giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng cách mạng của cụ Nguyễn Ái Quốc. Đầu năm 1927 đồng chí nguyễn Mậu Sung kết nạp đồng chí Lê Văn Sỹ vào tổ chức hội Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, với tinh thần nhiệt tình hăng hái cách mạng.

Sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930treen cơ sở tháp nhập 03 tổ chức cộng sản trong nước, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thay mặt quốc tế cộng sản chỉ đạo. Đàu tháng 7/1930 đồng chí Nguyễn Doãn Chấp hai lần về thọ Xuân, sau khi chắp nối liên lạc với các đồng chí trong thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Yên Trường đã lựa chon kết nạp được 07 đảng viên làng Yên Trường, Yên lược và chỉ tiến.

Ngày 22/7/1930 tại nhà đồng hcis Lê Văn Sỹ Làng Yên Trường, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp hội nghị thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện thọ Xuân gồm 07 đảng viê: Lê Văn Sywx, Lưu Xuân Ngoạn, Trich Quang Lịch, Lê Văn Sỵ (Làng Yên Trường), Lê Đình Dương (Yên Lược), Trịnh Khứu, Nguyễn Văn Phúc (Yên Trung) đồng chí Lê Văn Sỹ được cử làm bí thư chi bộ.

Ngày 29/7/1930, một sự kiện lịch sử trọng đại của nhân dân Thanh Hóa đã diễn ra tại nhà đồng chí Lê Văn Sỹ Yên Trường ( Thọ Lập) đó là hội gnhij thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Chấp chủ trì. Hội nghị đã quyết định nhiều chủ trương, công tác có ý nghĩa mở đầu của Đảng bộ đối với phong trào cách mạng của tỉnh nhà.

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Thọ Lập, Thôn 3 Phúc Bồi, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0975083382
Email: vanphongubndxatholap@gmail.com