Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
184380

Nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng của xã:

Số chỗ ngồi: 500 chỗ ngồi

Số phòng chức năng: (không có )

Sân vận động xã: Diện tích: 5.000 m2; Sân khấu ngoài trời: 70m2; Hệ thống tường bao: 320m; Hệ thống thoát nước: 100m.

c) Điều kiện, nội dung hoạt động chống đuối nước

d) Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi: 8/8 thôn

đ) Nhà VH thôn

- Số thôn có nhà Vh: 8/8 thôn

Trong đó:

+ Nhà VH thôn đảm bảo diện tích 300m2 (trở lên) theo quy định gồm các thôn: không có thôn nào

+ Nhà VH có diện tích nhỏ hơn 300m2 gồm: 8/8 thôn

+ Nhà Vh thôn cần phải nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang: 1 thôn ( nâng trần, lăn sơn..)

+ Thôn chưa có  nhà VH: Không

+ Nhà VH thôn có các nội dung: 8/8 thôn đã có: sân khấu, bục. tượng Bác, Khánh tiết; âm li, lao đài,

 8/8 thôn có: tủ sách pháp; bản đồ quy hoạch NTM.

+ Nhà VH thôn có quy chế hoạt động: 8/8 thôn có quy chế hoạt động

e) Sân thể thao thôn:

+ Diện tích sân thể thao kết hợp: 8 thôn có sân thể thao kết hợp: 800m/ 8 thôn

+ Diện tích sân thể thao riêng biệt: không có thôn nào

+ Các thôn sử dụng sân thể thao xã: Có 2 thôn

Tiêu chí số 16: Tiêu chí về Văn hóa

Thôn đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa: 3/ 8 thôn

 Thôn cần lập hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu Vh: 5/ 8 thôn

Thôn cần lập hồ sơ đề nghị công nhận lại danh hiệu văn hóa: ko có thôn nào

Tiêu chí số 8: Tiêu chí thông tin và Truyền thông

Xã có điểm phục vụ bưu chính: Điểm bưu điện xã hoạt động thường xuyên và hiệu quả

Dịch vụ viễn thông, internet: 8/8 thôn có internet, điện thoại

Hệ thống đài truyền thanh

chất lượng hoạt động: 42/42 loa

công suất máy: 2 máy phát, mỗi máy 800W

tổng số cột: 28 cột

tổng số loa: 42 loa

tổng số thôn có loa hoạt động: 8 thôn / 8 thôn

quyết định thành lập ban biên tập, quy chế hoạt động ban biên tập: có kiểm duyệt nội dung chương trình: có

lưu trữ tin bài: có

Nhật ký truyền thanh: có

xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành:

Số máy tính: 22 máy tính/ 21 CBCC xã được cung cấp máy tính riêng

Trang thông tin điện tủ của xã: Đã có và đi vào hoạt động

+  Các chuyên mục có nội dung, tin bài: mới đi vào hoạt động nên cũng chưa có nhiều tin bài.

+ Đã có quyết định thành lập Ban biên tập và quy chế hoạt động:

Việc sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ, công việc: thường xuyên và có hiệu quả.

+ Tỷ lệ CBCC được cấp tài khoản để sử dụng: 100%

+ Tỷ lệ văn bản được gửi đi trên phần mềm quản lý văn bản điều hành công việc: 100%

+ Tỷ lệ văn bản được gửi đến được cập nhật trên phần mềm quản lý văn bản điều hành công việc: 100%

+ Xã có quy định về việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành công việc: có

Việc sử dụng phần mềm theo dõi nhiệm vụ của UBND huyện: có

 Các ứng dụng phần mềm CNTT trong hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính: có

Trên đây là báo cáo của UBND xã Thọ Lập về các tiêu chí xây dựng NTM .

                                                                                                

                                                                                               TM. UBND XÃ

                                                                                           KT. CT PHÓ CHỦ TỊCH                                                                        

 

                                                                                               

 

                                                                                          Nguyễn Văn Lượng                    NHÀ VĂN HÓA HOẶC NƠI SINH HOẠT VĂN HÓA

THÔN 1 PHÚC BỒI

         

I. Nhà văn hóa

- Xây mới hay cải tạo: Xây mới

- Diện tích: 2700m2

- Số chỗ ngồi: 150

- Sử dụng liên thôn hay độc lập: Độc lập

 

THÔN 2 PHÚC BỒI

         

I. Nhà văn hóa

- Xây mới hay cải tạo: Xây mới

- Diện tích: 1000m2

- Số chỗ ngồi: 150

- Sử dụng liên thôn hay độc lập: Độc lập

 

THÔN 3 PHÚC BỒI

         

I. Nhà văn hóa

- Xây mới hay cải tạo: Xây mới

- Diện tích:  1000m2

- Số chỗ ngồi: 150

- Sử dụng liên thôn hay độc lập: Độc lập

 

 

THÔN 1 YÊN TRƯỜNG

         

I. Nhà văn hóa

- Xây mới hay cải tạo: Xây mới

- Diện tích: 900m2

- Số chỗ ngồi: 150

- Sử dụng liên thôn hay độc lập: Độc lập

THÔN 2  YÊN TRƯỜNG

         

I. Nhà văn hóa

- Xây mới hay cải tạo: Xây mới

- Diện tích: 1000m2

- Số chỗ ngồi: 150

- Sử dụng liên thôn hay độc lập: Độc lập

THÔN 3  YÊN TRƯỜNG

         

I. Nhà văn hóa

- Xây mới hay cải tạo: Xây mới

- Diện tích: 900m2

- Số chỗ ngồi: 150

- Sử dụng liên thôn hay độc lập: Độc lập

THÔN 4  YÊN TRƯỜNG

         

I. Nhà văn hóa

- Xây mới hay cải tạo: Xây mới

- Diện tích: 1000m2

- Số chỗ ngồi: 150

- Sử dụng liên thôn hay độc lập: Độc lập

THÔN 13

         

I. Nhà văn hóa

- Xây mới hay cải tạo: Xây mới

- Diện tích: 1000m2

- Số chỗ ngồi: 100

- Sử dụng liên thôn hay độc lập: Độc lập  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Thọ Lập, Thôn 3 Phúc Bồi, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0975083382
Email: vanphongubndxatholap@gmail.com