Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
184380

LỊCH SỬ KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG YÊN TRƯỜNG XÃ THỌ LẬP.

Ngày 02/12/2020 10:01:26

LỊCH SỬ KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG YÊN TRƯỜNG

 

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra trên khắp đất nươc, những người yêu nước khắp nơi hưởng ứng và gây dựng nhiều phong trào, hội, nhóm nhằm chống lại sự đàn áp của thực dân Pháp. Nhiều cuộc đấu tranh, khởi nghĩa diễn ra nhưng đều thất bại do thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn. Quốc tế cộng sản nhận thấy cần phải thành lập ở đây một chính đảng đễ lãnh đạo phong trào cách mạng tại Đông Dương. Năm 1923 tổ chức Hội những người Việt Nam yêu nước có tên Tâm Tâm xã được thành lập tại Quảng Châu, TQ, trên cơ sở đó năm 1925 Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đồng thời mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận cách mạng cho hội viên.

Đầu năm 1927, đồng chí Lê Văn Sỹ người làng Yên Trường (nay thuộc xã Thọ Lập) được đồng chí Nguyễn Mậu Sung kết nạp vào tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội. Cuối năm 1927, đồng chí Lê Văn Sỹ lựa chọn kết nạp được 7 hội viên là người làng Yên Trường, Yên Trung, Yên Lược vào tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội, đồng chí Lê Văn Sỹ được bầu làm chi hội trưởng, hoạt động của hội là bán công khai như truyền bá chữ quốc ngữ, hoạt động thể dục thể thao, hoạt động âm nhạc cổ truyền (bát âm)… thu hút nhiều người hưởng ứng, tham gia.

Cũng như một số huyện trong tỉnh, năm 1927 - 1928, tổ chức Tân Việt (đảng Tân Việt) đã đến với quần chúng nhân dân huyện Thọ Xuân. Các đồng chí Nguyễn Xuân Thúy, Nguyễn Văn Hồ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Tân Việt Thanh Hóa đã tổ chức nhiều cơ sở của đảng như: Vân Lộ (Thọ Nguyên), Phong Cốc, Xá Lê, Thuần Hậu, Vực Thượng, Vực Trung, Phúc Bồi… Nhóm Tân Việt Phúc Bồi (Thọ Lập) gồm các đồng chí Lê Đình Ân, Mai Văn Khang, Nguyễn Văn Hiến, Đỗ Văn Phơn đã tích cực vận động quần chúng nhân dân đoàn kết giúp nhau trong lao động sản xuất, tổ chức đấu tranh chống áp bức bóc lột, chống phu phen tạp dịch, mở lớp dạy chữ quốc ngữ cho quần chúng nhân dân lao động.

Hoạt động của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội và đảng Tân Việt đang diễn ra sôi nổi và rộng khắp trên địa bàn toàn huyện Thọ Xuân thì  giữa năm 1929 thực dân Pháp và chính quyền tay sai tập trung khủng bố, nhiều cơ sở Tân Việt bị vỡ, hầu hết cán bộ chủ chốt như Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Văn Hồ, Lê Huy Hoàng…Tháng 4 năm 1930, khi được ra tù, các đồng chí Nguyễn Xuân Thúy, Nguyễn Văn Hồ về quê hương chắp nối với các đảng viên Tân Việt khu vực Phong Cốc, Xá Lê, Thuần Hậu, Ngọc Trung (Xuân Minh), Phúc Bồi (Thọ Lập) tiếp tục hoạt động.

Quá trình ra đời và hoạt động của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Yên Trường và Tân Việt đảng ở Phúc Bồi (Thọ Lập) là quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vào các tầng lớp thanh niên, học sinh, nhân dân lao động, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng theo khuynh hướng cộng sản, tạo ra điều kiện tư tưởng và tổ chức tiến tới hình thành các chi bộ cộng sản. Đầu năm 1930, phong trào đấu tranh cách mạng trong tỉnh phát triển mạnh, vai trò lãnh đạo của Thanh niên cách mạng đồng chí hội và Tân Việt (đảng Tân Việt) gặp nhiều hạn chế bất cập. Quần chúng cách mạng trong tỉnh đòi hỏi phải có một tổ chức cương quyết triệt để lãnh đạo cách mạng đó là tổ chức cộng sản - Bộ tham mưu, đội tiên phong của gia cấp công nhân và dân tộc.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở tháp nhập 3 tổ chức cộng sản trong nước, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản chỉ đạo.

Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các xứ ủy đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và phát triển phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thực hiện Chỉ thị của Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Lê Công Thanh - Xứ ủy viên, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam giao cho đồng chí Nguyễn Doãn Chấp người huyện Hoằng Hóa, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trở về Thanh Hóa chắp nối liên lạc với tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội, tiến hành xây dựng Đảng bộ Thanh Hóa. Do vậy đã xây dựng được 2 chi bộ Đảng (chi bộ Hàm Hạ, Đông Sơn và chi bộ Phúc lộc, Thiệu Hóa).

Đầu tháng 7 năm 1930, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp hai lần về Thọ Xuân, sau khi chắp nối liên lạc với các đồng chí trong Thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Yên Trường đã lựa chọn kết nạp được 7 đảng viên ở các làng Yên Trường, Yên Lược và Chỉ Tín.

Di tích Cách mạng Lê Văn Sỹ làng Yên Trường xã Thọ Lập.

 

Ngày 22/7/1930, tại nhà đồng chí Lê Văn Sỹ làng Yên Trường, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, hội nghị thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện Thọ Xuân gồm có 7 đảng viên: Lê Văn Sỹ, Lưu Xuân Ngoạn, Trịnh Quang Lịch, Lê Văn Sỵ (làng Yên Trường), Lê Đình Dương (Yên Lược), Trịnh Khiếu, Nguyễn Văn Phúc (Yên Trung). Đồng chí Lê Văn Sỹ được cử làm bí thư chi bộ. Hội nghị đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lựa chọn kết nạp đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng tổ chức nông hội đỏ, phát triển đấu tranh chống áp bức bóc lột.

Chi bộ Đảng Cộng sản Thọ Xuân ra đời mở ra một bước ngoặt lịch sử trọng đại. Từ đây phong trào cách mạng Thọ Xuân có Đảng lãnh đạo sẽ phát triển mạnh, đúng hướng.

Do có lượng đảng viên đông hơn, cơ sở quần chúng cách mạng rộng và chắc chắn, địa hình hẻo lánh, xa trung tâm phủ lỵ, vì vậy đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã chọn làng Yên Trường (Thọ Lập) tổ chức Hội nghị thành lập Đảng bộ Thanh Hóa.

Để đảm bảo an toàn cho Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh, các đồng chí trong chi bộ Thọ Xuân (đảng viên người Yên Trương) đã tổ chức lực lượng canh gác, bảo mật, phòng gian, chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho 11 đồng chí (9 chính thức và 2 dự khuyết về dự hội nghị), địa điểm liên lạc đến nơi hội nghị là đình làng Yên Trường.

Ngày 29/7/1930, một sự kiện lịch sử trọng đại của nhân dân Thanh Hóa đã diễn ra tại nhà đồng chí Lê Văn Sỹ Yên Trường (Thọ Lập), đó là Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Chấp chủ trì. Hội nghị đã quyết định nhiều chủ trương, công tác có ý nghĩa mở đầu của Đảng bộ đối với phong trào cách mạng của tỉnh nhà. Nhà đồng chí Lê Văn Sỹ được đặt làm cơ quan ấn loát tài liệu của Tỉnh ủy.

Sự ra đời của chi bộ Đảng Thọ Xuân, sự thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trên đất Thọ Xuân là những sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt lớn của phong trào cách mạng trong huyện, trong tỉnh. Đó là một tất yếu khách quan, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử, chứng tỏ sức sống bất diệt và sự quyết tâm của Đảng ta trong việc xác lập và giữ vững quyền lãnh đạo của Đảng trên phạm vi cả nước.

                                                                                                                                 Ban tuyên truyền xã Thọ Lập.

LỊCH SỬ KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG YÊN TRƯỜNG XÃ THỌ LẬP.

Đăng lúc: 02/12/2020 10:01:26 (GMT+7)

LỊCH SỬ KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG YÊN TRƯỜNG

 

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra trên khắp đất nươc, những người yêu nước khắp nơi hưởng ứng và gây dựng nhiều phong trào, hội, nhóm nhằm chống lại sự đàn áp của thực dân Pháp. Nhiều cuộc đấu tranh, khởi nghĩa diễn ra nhưng đều thất bại do thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn. Quốc tế cộng sản nhận thấy cần phải thành lập ở đây một chính đảng đễ lãnh đạo phong trào cách mạng tại Đông Dương. Năm 1923 tổ chức Hội những người Việt Nam yêu nước có tên Tâm Tâm xã được thành lập tại Quảng Châu, TQ, trên cơ sở đó năm 1925 Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đồng thời mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận cách mạng cho hội viên.

Đầu năm 1927, đồng chí Lê Văn Sỹ người làng Yên Trường (nay thuộc xã Thọ Lập) được đồng chí Nguyễn Mậu Sung kết nạp vào tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội. Cuối năm 1927, đồng chí Lê Văn Sỹ lựa chọn kết nạp được 7 hội viên là người làng Yên Trường, Yên Trung, Yên Lược vào tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội, đồng chí Lê Văn Sỹ được bầu làm chi hội trưởng, hoạt động của hội là bán công khai như truyền bá chữ quốc ngữ, hoạt động thể dục thể thao, hoạt động âm nhạc cổ truyền (bát âm)… thu hút nhiều người hưởng ứng, tham gia.

Cũng như một số huyện trong tỉnh, năm 1927 - 1928, tổ chức Tân Việt (đảng Tân Việt) đã đến với quần chúng nhân dân huyện Thọ Xuân. Các đồng chí Nguyễn Xuân Thúy, Nguyễn Văn Hồ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Tân Việt Thanh Hóa đã tổ chức nhiều cơ sở của đảng như: Vân Lộ (Thọ Nguyên), Phong Cốc, Xá Lê, Thuần Hậu, Vực Thượng, Vực Trung, Phúc Bồi… Nhóm Tân Việt Phúc Bồi (Thọ Lập) gồm các đồng chí Lê Đình Ân, Mai Văn Khang, Nguyễn Văn Hiến, Đỗ Văn Phơn đã tích cực vận động quần chúng nhân dân đoàn kết giúp nhau trong lao động sản xuất, tổ chức đấu tranh chống áp bức bóc lột, chống phu phen tạp dịch, mở lớp dạy chữ quốc ngữ cho quần chúng nhân dân lao động.

Hoạt động của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội và đảng Tân Việt đang diễn ra sôi nổi và rộng khắp trên địa bàn toàn huyện Thọ Xuân thì  giữa năm 1929 thực dân Pháp và chính quyền tay sai tập trung khủng bố, nhiều cơ sở Tân Việt bị vỡ, hầu hết cán bộ chủ chốt như Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Văn Hồ, Lê Huy Hoàng…Tháng 4 năm 1930, khi được ra tù, các đồng chí Nguyễn Xuân Thúy, Nguyễn Văn Hồ về quê hương chắp nối với các đảng viên Tân Việt khu vực Phong Cốc, Xá Lê, Thuần Hậu, Ngọc Trung (Xuân Minh), Phúc Bồi (Thọ Lập) tiếp tục hoạt động.

Quá trình ra đời và hoạt động của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Yên Trường và Tân Việt đảng ở Phúc Bồi (Thọ Lập) là quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vào các tầng lớp thanh niên, học sinh, nhân dân lao động, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng theo khuynh hướng cộng sản, tạo ra điều kiện tư tưởng và tổ chức tiến tới hình thành các chi bộ cộng sản. Đầu năm 1930, phong trào đấu tranh cách mạng trong tỉnh phát triển mạnh, vai trò lãnh đạo của Thanh niên cách mạng đồng chí hội và Tân Việt (đảng Tân Việt) gặp nhiều hạn chế bất cập. Quần chúng cách mạng trong tỉnh đòi hỏi phải có một tổ chức cương quyết triệt để lãnh đạo cách mạng đó là tổ chức cộng sản - Bộ tham mưu, đội tiên phong của gia cấp công nhân và dân tộc.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở tháp nhập 3 tổ chức cộng sản trong nước, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản chỉ đạo.

Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các xứ ủy đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và phát triển phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thực hiện Chỉ thị của Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Lê Công Thanh - Xứ ủy viên, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam giao cho đồng chí Nguyễn Doãn Chấp người huyện Hoằng Hóa, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trở về Thanh Hóa chắp nối liên lạc với tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội, tiến hành xây dựng Đảng bộ Thanh Hóa. Do vậy đã xây dựng được 2 chi bộ Đảng (chi bộ Hàm Hạ, Đông Sơn và chi bộ Phúc lộc, Thiệu Hóa).

Đầu tháng 7 năm 1930, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp hai lần về Thọ Xuân, sau khi chắp nối liên lạc với các đồng chí trong Thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Yên Trường đã lựa chọn kết nạp được 7 đảng viên ở các làng Yên Trường, Yên Lược và Chỉ Tín.

Di tích Cách mạng Lê Văn Sỹ làng Yên Trường xã Thọ Lập.

 

Ngày 22/7/1930, tại nhà đồng chí Lê Văn Sỹ làng Yên Trường, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, hội nghị thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện Thọ Xuân gồm có 7 đảng viên: Lê Văn Sỹ, Lưu Xuân Ngoạn, Trịnh Quang Lịch, Lê Văn Sỵ (làng Yên Trường), Lê Đình Dương (Yên Lược), Trịnh Khiếu, Nguyễn Văn Phúc (Yên Trung). Đồng chí Lê Văn Sỹ được cử làm bí thư chi bộ. Hội nghị đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lựa chọn kết nạp đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng tổ chức nông hội đỏ, phát triển đấu tranh chống áp bức bóc lột.

Chi bộ Đảng Cộng sản Thọ Xuân ra đời mở ra một bước ngoặt lịch sử trọng đại. Từ đây phong trào cách mạng Thọ Xuân có Đảng lãnh đạo sẽ phát triển mạnh, đúng hướng.

Do có lượng đảng viên đông hơn, cơ sở quần chúng cách mạng rộng và chắc chắn, địa hình hẻo lánh, xa trung tâm phủ lỵ, vì vậy đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã chọn làng Yên Trường (Thọ Lập) tổ chức Hội nghị thành lập Đảng bộ Thanh Hóa.

Để đảm bảo an toàn cho Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh, các đồng chí trong chi bộ Thọ Xuân (đảng viên người Yên Trương) đã tổ chức lực lượng canh gác, bảo mật, phòng gian, chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho 11 đồng chí (9 chính thức và 2 dự khuyết về dự hội nghị), địa điểm liên lạc đến nơi hội nghị là đình làng Yên Trường.

Ngày 29/7/1930, một sự kiện lịch sử trọng đại của nhân dân Thanh Hóa đã diễn ra tại nhà đồng chí Lê Văn Sỹ Yên Trường (Thọ Lập), đó là Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Chấp chủ trì. Hội nghị đã quyết định nhiều chủ trương, công tác có ý nghĩa mở đầu của Đảng bộ đối với phong trào cách mạng của tỉnh nhà. Nhà đồng chí Lê Văn Sỹ được đặt làm cơ quan ấn loát tài liệu của Tỉnh ủy.

Sự ra đời của chi bộ Đảng Thọ Xuân, sự thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trên đất Thọ Xuân là những sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt lớn của phong trào cách mạng trong huyện, trong tỉnh. Đó là một tất yếu khách quan, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử, chứng tỏ sức sống bất diệt và sự quyết tâm của Đảng ta trong việc xác lập và giữ vững quyền lãnh đạo của Đảng trên phạm vi cả nước.

                                                                                                                                 Ban tuyên truyền xã Thọ Lập.

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Thọ Lập, Thôn 3 Phúc Bồi, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0975083382
Email: vanphongubndxatholap@gmail.com